ΟΛΥΜΠΙΕΙΟΝ

Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Το Κοινωφελές Ίδρυμα Περσεύς Αθηναίος μεταξύ των δράσεών του έχει καί την προσφορά  Ψηφιακής Φωτογραφίας με περιεχόμενο τον Πολιτισμό της Ελλάδας και τα μνημεία του, ως Δημόσιο Αγαθό -δηλ ΔΩΡΕΑΝ- προς χρήση και αναπαραγωγή με τον όρο της "Βιβλιογραφικής Αναφοράς" δηλ. της αναφοράς στην Πηγή.

Οι Φωτογραφίες που ακολουθούν είναι υψηλής ανάλυσης, ελήφθησαν από εξειδικευμένο φωτογράφο και η δαπάνη του έργου καλύφθηκε από πόρους του Ιδρύματος.(C) ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ - ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΓΑΘΟ

19-23 Μαρτίου 2012