ΜΥΛΟΙ ΑΡΓΟΥΣ

Πέμπτη, 8 Ιουνίου 2017

ΕΚΠΑ ΕΙΕ-ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ : ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Ν ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ

Τα Διεπιστημονικά Σεμινάρια Ν Οικονομίδης παρουσιάζουν σημαντικό ενδιαφέρον ακόμα και για Καθηγητές άλλων  γνωστικών αντικειμένων που μπορούμε μέσα από τις αναλύσεις του Τομέα Βυζαντινών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών να τεκμηριώσουμε  αναλογίες αλλά και να προχωρήσουμε σε ερμηνείες από τις δημοσιεύσεις των Ιστορικών και των Αρχαιολόγων στο δικό μας τομέα και σε εφαρμογές του Σήμερα.!!
π.χ.  στην παρουσίαση του ο Δρ. Τσιβικης τεκμηρίωσε ότι "οι Βυζαντινοί ήξεραν καλά γιατί πολεμούσαν" !!  Η τεκμηρίωση αυτή, με τα ακριβή στοιχεία που δόθηκαν, δίνει αμέσως την απάντηση στο ερώτημα όλων μας "Γιατί Οι σημερινοί Ελληνες δεν αντιδρούν σε αυτό που τους συμβαίνει" ?
Μια παράμετρος-απάντηση είναι ότι "προφανώς δεν ξέρουν γιατί θα πολεμήσουν και επομένως  δέν ξέρουν και πως θα πολεμήσουν".

Μία πολύ σοβαρή επιστημονική δημιουργία οι εργασίες, τις οποίας πρέπει να ομολογήσω δεν παρακολούθησα ολες.
Καθ. Ανδρεας Αθηναιος