ΣΤΥΛΟΙ ΟΛΥΜΠΙΟΥ ΔΙΟΣ

Δευτέρα, 14 Μαΐου 2012

ΤΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ