Ο ΙΕΡΟΣ ΒΡΑΧΟΣ ΤΗΣ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΥΦΟΥΝΙΟΥ Η ΔΩΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ