ΜΥΛΟΙ ΑΡΓΟΥΣ

Πέμπτη, 10 Νοεμβρίου 2011

ΔΗΜΟΣΙΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ΣΥΦΟΥΝΙΟΥ Η ΔΩΡΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΦΕΛΕΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΡΣΕΥΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ